Forshaga & Kil

Alla domänanslutna datorer i Kil och Forshagas kommuner i Värmland skyddas mot sexuellt övergreppsmaterial på barn.

Det inkluderar inte bara anställda utan även elevdatorer, biblioteksdatorer och datorer för släktforskning.

– Vi har många datorer som cirkulerar inom kommunen, som antingen byter ägare ofta eller som används av många olika personer. Det är en säkerhetsfråga att så långt som möjligt, och så effektivt som möjligt, kunna garantera att datorerna är ”rena” när de lämnas vidare till nästa person, berättar Christian Söderblom, IT-chef på Kil och Forshagas kommuner.

Kommunerna har valt att endast blockera övergreppsmaterial på barn och har därmed inga övriga webbfilter som begränsar vilket innehåll som användarna kan nå.

– Vi fokuserar på det som är olagligt innehåll och tycker att det räcker.

Det moraliska ställningstagandet lika viktigt

Kil och Forshagas kommuner har varit kunder till NetClean och haft programvaran NetClean ProActive installerad i tio år. Utöver säkerhetsaspekten finns det även ett moraliskt ställningstagande bakom beslutet från såväl kommunens ledningsgrupp som politiskt håll. Forshaga kommun går under epitetet Barnkommun i Värmland, vilket ytterligare stärker beslutet.

– Systemet säljer sig själv på ett moraliskt plan. När vi nyligen tvingades till ekonomiska nedskärningar i kommunerna diskuterade vi frågan noga. Vi kom återigen fram till att om vi som kommun kan göra en insats, så är det viktigt att vi gör det. Den moraliska aspekten var lika viktig som säkerhetsaspekten när vi tog det här beslutet en gång i tiden, och den väger fortfarande lika tungt, säger Christian Söderblom.

Reaktionerna från anställda och omgivningen på att programvaran finns installerad är genomgående positiva.

– Vi informerar tydligt om att vi har ett tekniskt skydd mot övergreppsmaterial på barn, men de flesta är nog ändå inte medvetna om att det finns. De reaktioner som vi får är dock enbart positiva.

Avgörande att bilderna är verifierade av polis

NetCleans databas innehåller inga bilder utan istället digitala fingeravtryck av bilder – så kallade hashvärden. Hashvärdena skapas när polis klassificerar bilder och filmer som illegala. Den kvalitetssäkring som det innebär att det är polis som har klassificerat bilderna är enligt Christian Söderblom en helt avgörande del i själva produkten NetClean ProActive.

– När vi får ett larm reagerar vi med full kraft och då måste vi vara helt säkra på att vi inte agerar på falsklarm.

Rent tekniskt säger han att det är ett enkelt skött system som var enkelt att installera och kräver lite prestanda.

– Programvaran ligger med i vår grundplattform och det går åt lite teknikertid för att se till att den fungerar och är uppdaterad.