Effektivare brottsutredningar med nytt sätt att hitta och visualisera kopplingar mellan bild- och videofiler

Effektivare brottsutredningar med nytt sätt att hitta och visualisera kopplingar mellan bild- och videofiler
28 April, 2015 NetClean

Effektivare brottsutredningar med nytt sätt att hitta och visualisera kopplingar mellan bild- och videofiler

Svenska företaget NetClean lanserar idag en ny version av utredningsverktyget NetClean Analyze DI, som används av polismyndigheter över hela världen. Nya funktionen Analyze Relations ger helt nya möjligheter att hitta kopplingar mellan, visualisera och analysera bild- och videofiler i brottsutredningar.

– Analyze Relations hittar och föreslår aktivt kopplingar mellan olika filer i enorma datamängder och visualiserar sedan kopplingarna. Det handlar till exempel om att hitta bilder tagna på samma plats, vid samma tidpunkt, med samma kamera eller som har liknande visuellt innehåll, säger Johann Hofmann, produktchef för Analyze på NetClean.

 

Den enorma mängden material i många brottsutredningar är en av de stora utmaningarna för dagens brottsutredare. Ofta är det hundratusentals eller miljontals filer som ska hanteras och analyseras. Att manuellt gå igenom materialet är oerhört tidskrävande, psykiskt påfrestande och ofta näst intill omöjligt.

– Med Analyze Relations får utredare helt nya möjligheter att hitta ledtrådar och kunna bygga en ”karta” över en utredning. Det kommer att öka möjligheten att lösa brott, förenkla utredningsprocessen och förhoppningsvis innebära fler och snabbare lösta brott, säger Johann Hofmann.

Analyze Relations består av en motor som aktivt korrelerar data och föreslår relationer mellan en utvald fil och övriga filer i databasen. Ett interaktivt användargränssnitt används sedan för att navigera och visualisera resultatet, vilket gör det möjligt att låta verktyget vägleda användaren genom iterationer av nya ledtrådar för att i slutändan nå fram till en ”karta” över relaterade filer.

Utredningsverktyget Analyze DI ett av världens ledande verktyg för att hantera och analysera digital media. Genom att Analyze DI ”sorterar bort” allt material som är irrelevant och som utredaren redan granskat i tidigare utredningar, kan mängden material reduceras till en bråkdel av det ursprungliga tillslaget. Verktyget används sedan till att granska och analysera återstående material.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Anna Creutz, kommunikationsansvarig Safer Society Group
0703-08 10 77
[email protected]