Ny rapport visar att övergreppsmaterial på barn ökar i omfattning, blir allt grövre och går ner i åldrarna

Ny rapport visar att övergreppsmaterial på barn ökar i omfattning, blir allt grövre och går ner i åldrarna
6 October, 2015 NetClean

Ny rapport visar att övergreppsmaterial på barn ökar i omfattning, blir allt grövre och går ner i åldrarna

Idag, 6 oktober 2015, presenterar NetClean en ny rapport som visar att spridningen av dokumenterade sexuella övergrepp på barn, även kallat barnpornografi, ökar. Barnen på bilderna och filmerna blir också allt yngre och utsetts för allt grövre våld. Spridningen drivs på av den tekniska utvecklingen.

Undersökningen är unik i sitt slag – över 350 poliser från 28 länder, som varje dag arbetar med att utreda barnpornografibrott, har svarat på frågor om sina erfarenheter. Resultaten bekräftas av flera experter inom området.

– Rapporten bekräftar tyvärr en trend som vi har sett under många år. Det här är ett problem som finns i mycket större utsträckning än någon av oss skulle önska, och i hela samhället. Den tekniska utvecklingen driver på problematiken på flera sätt, och gör det både enklare och snabbare att producera och dela bilder och filmer. Dessutom förenklar tekniken för de här personerna att hitta varandra, säger Fredrik Frejme, Director, Head of NetClean.

Undersökningen visar att mobiltelefoner och filmer blir allt vanligare i barnpornografiutredningarna. Allt mer material både produceras och sprids också via sociala medier, bland annat blir det allt vanligare att ungdomar och barn tar bilder på sig själva. Poliserna i undersökningen pekar också ut anonymiseringstekniker som TOR och Darknet som en av de största utmaningar som de står inför.

 

 

83 procent av poliserna i undersökningen anser att allmänheten, och även staten, är omedvetna om omfattningen av problemet med spridning av övergreppsmaterial och sexuella övergrepp på barn. I motsats till vad många tror så visar undersökningen också att spridningen av övergreppsmaterial inte bara sker på privata datorer, telefoner och läsplattor. Så mycket som 76 procent av poliserna har under året arbetat med fall där man funnit barnpornografiskt material på arbetsdatorer.

– Det är ett omöjligt uppdrag för polisen att försöka lösa problemet på egen hand, därför behöver många fler instanser i samhället hjälpas åt för att få till en förändring. Det här är inte ett problem som går att arrestera sig ur, utan vi behöver göra insatser på alla nivåer, såväl proaktivt som reaktivt. Ett sätt är att hitta bilderna och filmerna, då hittar man också förövarna, säger Fredrik Frejme.

Undersökningen är unik i sitt slag genom att poliser från hela världen, som är specialiserade på just barnpornografiutredningar, utgör underlaget. I rapporten bekräftas resultatet också av experter inom området.

Här kan du läsa rapporten, både som sammanfattning och i sin helhet med fördjupande kommentarer och förklaringar från bland annat polis, psykolog och intresseorganisationer.