Ny rapport: Sexuellt övergreppsmaterial på barn sprids på alla delar av Internet och produceras framför allt i Europa och Nordamerika

Ny rapport: Sexuellt övergreppsmaterial på barn sprids på alla delar av Internet och produceras framför allt i Europa och Nordamerika
14 November, 2016 NetClean

Ny rapport: Sexuellt övergreppsmaterial på barn sprids på alla delar av Internet och produceras framför allt i Europa och Nordamerika

Inför ”End Child Sex Abuse Day” fredag den 18 november släpps idag NetClean-rapporten 2016. Rapporten visar att fildelningstjänster, sociala medier, molntjänster, meddelandetjänster, e-post och webbsidor alla används för att sprida sexuellt övergreppsmaterial på barn.

Fildelningstjänster är överlägset vanligast, men även vanliga sidor på nätet används. Som exempel blockeras varje månad en halv miljon sökningar på övergreppsmaterial på vanliga webbsidor – och det av bara en internetleverantör. Resultatet visar också att barnen på bilderna och filmerna framför allt kommer från Europa och Nordamerika.

– Fildelningstjänster, sociala medier, molntjänster, meddelandetjänster, e-post och webbsidor är alla tjänster som gemene man använder. Det visar att de här bilderna och filmerna sprids samma vägar som all annan information och finns där människor finns. Givetvis sprids mycket material även via darknet och TOR, men huvuddelen av det övergreppsmaterial som sprids i världen distribueras sannolikt inte den vägen, säger Christian Berg, vd NetClean.

Enligt poliserna i rapporten, vilket också bekräftas av INTERPOL:s databas, kommer barnen på bilderna huvudsakligen från Europa och Nordamerika.

– Den överväldigande majoriteten av bilderna och filmerna är heminspelade och visar barn från Europa eller Nordamerika. Det är lätt att tro att det här är ett problem som ska hanteras någon annanstans, men det är viktigt att förstå att det sker här. Det innebär att vi måste arbeta lika mycket med frågan på hemmaplan som i andra delar av världen, säger Christian Berg.

Urval av fakta från rapporten:

  • Fildelningstjänster, eller P2P-nätverk, är enligt respondenterna överlägset vanligaste sättet att dela övergreppsmaterial.
  • Tele2 är en av de internetleverantörer som blockerar kända webbsidor med övergreppsmaterial. Bara i deras nätverk, i de nio länder där de är verksamma, blockeras varje månad 500 000 sökningar på övergreppsmaterial. Sökningarna sker alla veckodagar och alla timmar på dygnet.
  • Sociala medie-plattformar används av förövare för att få kontakt med barn, men också för att dela alla typer av sexuellt övergreppsmaterial på barn.
  • Mängden material som polisen hanterar i sina utredningar växer för varje år. De största fallen innehåller så mycket som 100 Terabyte med material, över 100 miljoner bilder och över 100 000 timmar film (det innefattar allt material i en utredning, inte enbart övergreppsmaterial).
  • Medvetenheten om kvinnliga förövare ökar.
  • 2015 räddade poliserna i undersökningen tillsammans över 1600 barn.

Undersökningen är unik i sitt slag – 370 poliser från 26 länder, som varje dag arbetar med att utreda barnpornografibrott, har svarat på frågor om sina erfarenheter. Resultaten bekräftas av flera experter inom området.

Här kan du läsa en sammanfattning av rapporten, samt rapporten i sin helhet med fördjupande kommentarer och förklaringar från bland annat polis, psykolog och intresseorganisationer.

För mer information, kontakta:

Anna Creutz — Kommunikationsansvarig, NetClean
0703 08 10 77
[email protected]