Svenska poliser rapporterar mindre påverkan på sexuella övergrepp mot barn under COVID-19 än poliser från USA och övriga Europa

Svenska poliser rapporterar mindre påverkan på sexuella övergrepp mot barn under COVID-19 än poliser från USA och övriga Europa
26 January, 2021 NetClean

Ny rapport om sexuella övergrepp mot barn
under Coronapandemin

Svenska poliser rapporterar mindre påverkan på sexuella övergrepp mot barn under COVID-19 än poliser från USA och övriga Europa

En ny rapport som släpps idag, 26 januari 2021, visar att antalet sexuella övergrepp mot barn, framför allt på nätet, har ökat under COVID-19 pandemin. Effekterna från pandemin har också påverkat polisens möjligheter att utreda sexualbrott mot barn. I undersökningen rapporterar dock svenska poliser en betydligt mindre påverkan än poliser från USA och övriga Europa. 

Rapporten baseras på en enkätundersökning med 470 poliser från framför allt Europa och USA, som har genomförts av företaget NetClean. Resultatet visar en ökning av sexuella övergrepp mot barn, främst på nätet. Enligt de tillfrågade poliserna är anledningen till ökningen att fler vuxna och barn har spenderat mer tid hemma och på nätet. Skolstängningar och att barn isolerats med de personer som utsätter dem för övergrepp anges också som orsaker.

De svenska poliser som har deltagit i undersökningen, uppger dock genomgående en lägre påverkan än amerikanska och europeiska poliser. Det gäller såväl sexualbrott mot barn på nätet som fysiska sexuella övergrepp mot barn. Färre svenska poliser uppger också att de sett ökad aktivitet på nätet, såsom kontaktförsök med barn, nedladdningar av sexuellt övergreppsmaterial och aktivitet på darknet. De svenska poliserna i undersökningen rapporterar vidare en mindre ökning av antalet utredningar av sexuella övergrepp mot barn än vad amerikanska och europeiska poliser gör, och betydligt färre poliser rapporterar att pandemin har påverkat deras möjligheter att utreda brott.

– Det som framkommer i rapporten, och som skiljer Sverige från övriga länder, är den påverkan som skolstängningar och lockdowns har haft. Eftersom grundskolorna aldrig stängdes i Sverige, har påverkan på svenska barns vardag varit betydligt mindre än i många andra länder. Resultatet i undersökningen visar även att rättsväsendets arbete varit relativt opåverkat, säger Anna Borgström, vd för NetClean.

Patrick Cordner, chef för Nationellt IT-brottscentrum (SC3) på NOA, som också kommenterar i rapporten, bekräftar bilden från undersökningen:

– Vad vi kan se i dagsläget har Coronapandemin inte resulterat i en större ökning av sexualbrott mot barn i Sverige utöver den ökning som vi ser varje år. Den har inte heller påverkat polisens möjligheter att utreda sexualbrott mot barn eller möjligheterna att lagföra brottslingar. Eventuellt har det faktum att föräldrar varit hemma mer än vanligt under Coronapandemin snarare lett till större möjligheter för föräldrar att ha uppsikt över sina barns aktiviteter på internet.

Resultatet från undersökningen kan ses som en första indikation på effekterna av Coronapandemin på den här typen av brott.

– Det tar ofta tid innan sexualbrott mot barn kommer till polisens kännedom, vilket illustreras av att många poliser också svarat att de ännu inte vet effekterna. Det kan ta år innan vi med säkerhet vet hur pandemin har påverkat den här typen av brott. Det vi kan säga utifrån undersökningen är dock att skolstängningar och lockdowns har haft en påverkan på barns trygghet och välmående. Det är viktig kunskap att ha med sig för att kunna skydda barn om vi i framtiden skulle hamna i en liknande situation, säger Anna Borgström, vd på NetClean.

Om rapporten:

NetClean-rapporten är en årlig rapport, publicerad sedan 2015, med fokus på sexuella övergrepp mot barn.

I årets rapport har 470 poliser från 39 länder, framför allt från USA (44 %) och Europa (44 %) deltagit i undersökningen och svarat på enkät om huruvida effekterna av COVID-19 pandemin påverkat brottsområdet sexuella övergrepp mot barn. Undersökningen pågick 12 juni – 17 oktober 2020.

I Sverige arbetar cirka 110 poliser med utredning av internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. 68 av dem (62 %) har svarat på enkäten.

Läs hela rapporten här:

NetClean Report – COVID-19 Impact 2020

För ytterligare information kontakta:
Anna Creutz, Kommunikationschef NetClean, 0703-08 10 77, [email protected], www.netclean.com