Ny rapport om sexuella övergrepp mot barn: Barn som filmar frivilligt eller som en följd av grooming/utpressning är vanligaste formen av live-streamade sexuella övergrepp mot barn

Ny rapport om sexuella övergrepp mot barn: Barn som filmar frivilligt eller som en följd av grooming/utpressning är vanligaste formen av live-streamade sexuella övergrepp mot barn
5 December, 2019 NetClean

Ny rapport om sexuella övergrepp mot barn: Barn som filmar frivilligt eller som en följd av grooming / utpressning är vanligaste formen av live-streamade sexuella övergrepp mot barn

Live-streamade sexuella övergrepp mot barn ökar. Vanligast är att barn i USA och Europa, antingen frivilligt eller som ett resultat av grooming eller utpressning, live-streamar filmer på sig själva via olika applikationer som Skype, Snapchat, Facebook, Kik eller Omegle (OmeTV). Live-streamade webcam-shower där en vuxen faciliterar övergreppen är mindre vanliga. Det visar NetClean-rapporten 2019 som släpps idag, den 5 december 2019. Det är en rapport om dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, där 450 poliser från 41 olika länder svarat på frågor om utredningar av barnpornografibrott.

I rapporten uppger nästan 40 procent av poliserna att live-streamade sexuella övergrepp mot barn är vanliga eller mycket vanliga i deras utredningar. 56 procent uppger att den här typen av övergrepp ökar. Vanligast är live-streamade filmer som barn i USA och Europa har producerat frivilligt och live-streamade sexuella övergrepp som ett resultat av grooming eller sexuell utpressning.

Så kallade webcam-shower som oftast beställs från utlandet och där en vuxen faciliterar övergreppen, är mindre vanliga. Filippinerna är det land som nämns oftast i samband med den här typen av övergrepp, men även både Väst- och Östeuropa, Ryssland och USA.

Poliserna i undersökningen nämner sammanlagt sextiofyra olika appar och plattformar som används för livestreamade sexuella övergrepp mot barn. Vanligast är dock Skype följt av Snapchat, Facebook, Kik och Omegle (OmeTV).

“När man pratar om live-streamade sexuella övergrepp mot barn tänker man oftast på webcam-shower från Filippinerna, men resultatet visar att den här typen av övergrepp även sker i andra delar av världen. Resultatet visar också att det är vanligare med självproducerade live-streamade sexuella övergrepp på barn. Vi hoppas att det här breddar den allmänna diskussionen och förståelsen om live-streamade övergrepp”, säger Anna Borgström, vd på NetClean.

Kryptering, darknet och molnlagringstjänster de största utmaningarna

En av tio poliser i undersökningen anser att live-streaming och appar som inte sparar historik är innebär stora utmaningar för att utreda sexuella övergrepp mot barn. Den teknikutveckling som de generellt (inte kopplat till live-streaming) ser som mest utmanande är dock kryptering (48,9 %), följt av TOR/Darknet (18,7 %) och molnlagringstjänster (17,8 %).

Samtidigt uppger över hälften av poliserna att teknikutveckling av olika slag också innebär nya möjligheter att upptäcka och utreda brott. Framför allt AI uppges vara till stor hjälp, alternativt förväntas vara till stor hjälp framöver.

“Att allt mer datatrafik blir krypterad eller befinner sig på darknet gör det svårare för operatörer, plattformar och polis att hitta och stoppa sexuellt övergreppsmaterial på barn. Men för att titta på materialet behövs någon typ av enhet och filen måste avkrypteras. Det innebär att det blir allt viktigare att skydda både datorer och mobiltelefoner”, säger Anna Borgström.

NetClean-rapporten 2019 har även undersökt flera andra frågor inom området dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Nedan följer en kort sammanfattning:

  • Många förövare som begår live-streamade sexuella övergrepp mot barn kommer från USA och Europa. Förövare som begår sexuella övergrepp mot barn via live-streamade övergrepp samlar även på andra typer av sexuellt övergreppsmaterial på barn.
  • Poliserna har delade åsikter om ifall det är samma personer som utsätter barn för live-streamade sexuella övergrepp genom grooming och utpressning som också beställer live-streamade sexuella övergrepp via webcam-shower.
  • Sexuellt övergreppsmaterial på barn förvaras framför allt på laptoppar, mobiltelefoner och USB-stickor. Även molnlagringstjänster är vanliga. Mobiltelefoner är det som ökar mest.
  • Dropbox och Google services är de molnlagringstjänster som nämns oftast av poliserna i undersökningen.
  • Snapchat, Facebook och Kik är de sociala medie-plattformar som nämns oftast av poliserna i undersökningen.
  • Rapporten innehåller även en undersökning med hundra företag med fler än 5000 anställda: Nio av tio företag har en företagspolicy som säger att det är olagligt att hantera sexuellt övergreppsmaterial i företagets IT-miljö. Åtta av tio företag har en handlingsplan på plats för att hantera om de upptäcker sexuellt övergreppsmaterial i företagets IT-miljö.

Åtta av tio företag uppger att de har teknik på plats för att skydda sin IT-miljö mot sexuellt övergreppsmaterial på barn. Sex av tio uppger att detta är en filterlösning av något slag. Ett av tio företag har upptäckt sexuellt övergreppsmaterial på barn i sin IT-miljö.

Om NetClean-rapporten:

NetClean-rapporten är en årlig rapport, publicerad sedan 2015, med fokus på sexuella övergrepp mot barn. Den baserar sig på en enkätundersökning med poliser från hela världen som arbetar med att utreda sexuella övergrepp mot barn. I årets rapport har 450 poliser från 41 länder deltagit i undersökningen. NetCleanrapporten 2019 baserar sig också på en undersökning med 100 företag i USA som alla har fler än 5000 anställda. Sista sektionen i 2019-rapporten är en sammanställning och förklaring av olika tekniker som företag kan använda sig av för att skydda sina IT-miljöer.

Läs hela rapporten här:
www.netclean.com/netclean-report-2019

För ytterligare information kontakta: Anna Creutz, kommunikationsansvarig NetClean, 0703-08 10 77, [email protected]